Wij werken samen met een secretariaat op afstand. Zij ondersteunen ons tijdens drukke momenten door de telefoon van ons over te nemen. Op die manier kunnen wij in ideale omstandigheden raadpleging doen én onze volle aandacht op jullie als patiënt richten.

De secretaresses die ons hierin bijstaan zijn hiervoor specifiek opgeleid en getraind om jullie als patiënten op een correcte manier bij te staan.

Dringende zaken krijgen nog altijd voorrang en worden prioritair behandeld bij het secretariaat, na overleg met uw huisarts. Wij blijven uiteraard steeds ter beschikking voor vragen op de afgesproken momenten.

Bedankt voor jullie begrip!